پیزو

دسته‌بندی نشده

ورودی خروجی آنالوگ با بازر و فتوسل در آردوینو

در این درس شما یاد می گیرید که چگونه توسط آردوینو صدا تولید نمایید. در ابتدا شما یک گام موسیقی…

بیشتر بخوانید »