گنج یاب کبری

محصولات امریکا

فلزیاب کبری 400 Cobra

بررسی کامل دستگاه ژئوفیزیک کبری  دستگاه ژئوفیزیک فلزیاب کبری۴۰۰ (cobra) ساخت ساخت RADARTEAM (رادار تیم)  آمریکا صرفا برای مصارف ژئوفیزیک…

بیشتر بخوانید »