نماد درخت

علائم شناسی و دفینه

تک درخت در گنجیابی

در این مورد حتما توجه کنید درخت در مناطق باستانی باشه و قدمت بالایی داشته باشه. نمونه تفاسیر تک درخت…

بیشتر بخوانید »