نشان خورشید در دفینه

علائم شناسی و دفینه

نماد خورشید در دفینه یابی

در مورد نماد خورشید در دفینه یابی باید توجه کرد که در قدیم حتی مورد پرستش برخی از مردم بوده…

بیشتر بخوانید »