نحوه عمق زنی فلزیاب

مطالب آموزشی

حداکثر عمق زنی فلزیاب ها چقدره ؟؟!

عمق زنی فلزیاب های فعلی؟!   همانطور که میدانید دستگاه فلزیاب وسیله ای برای پیدا کردن اجسام فلزی مخفی شده…

بیشتر بخوانید »